Lịch Sử

Lịch Sử

Hội Dòng Đức Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc (Institute of The Blessed Virgin Mary – IBVM), hay còn được biết đến với tên gọi: các nữ tu dòng Loreto (*) được thành lập vào năm 1609 bởi Mary Ward, một nữ tu người Anh.

Vào thế kỷ 19, lối sống và tư tưởng của Mary được sơ Teresa Ball phổ biến tại Ái Nhĩ Lan. Và đến năm 1875, dưới sự hướng dẫn của sơ Gonzaga Barry, các nữ tu Loreto đã đến Úc và thành lập cộng đoàn đầu tiên.

Theo dòng lịch sử, cùng những tác động từ yếu tố địa lý, hiện Hội dòng có 2 nhánh – Nhóm IBVM-Loreto được thành lập tại Ái Nhĩ Lan và nhóm CJ (Congregatio Jesu) bắt nguồn tại Châu Âu. Hiện 2 nhóm IBVM-Loreto và CJ vẫn tiếp tục cộng tác chặt chẽ trong sứ vụ hỗ trợ và đào tạo các chị em phụ nữ, giúp họ sống tràn đầy và triển nở trong ơn gọi thánh thiêng Chúa đặt để nơi họ và cộng tác trong việc dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn.

(*) Hội Dòng Đức Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc đã mở nhiều trường học dành cho nữ sinh và đặt tên trường là Loreto dựa trên biến cố hành hương của Mary Ward đến đất thánh Đức Mẹ Loreto tại Ý. Tại đây, chị đã xin Mẹ chăm sóc những ngôi trường này, như Mẹ vẫn hằng chăm sóc gia đình thánh của mình. Vì vậy, một số người cũng thường gọi các nữ tu dòng Đức Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc là nữ tu dòng Loreto.